Despre proiectul Divers-Cult

Istoricul ideii de diversitate culturală

Conferința Generală UNESCO a declarat perioada 2013-2020 ” Decada internațională dedicată reevaluării culturii” urmărind să întărească dialogul intercultural și respectul acordat diversității culturale, respectul față de drepturile omului la nivel național, regional și internațional. 

 Conștientizarea culturală și libertatea de exprimare culturală sunt abilități cheie (KC8) pe intreg parcursul vieții.Cu toate acestea, studiile recente (EC, 2017) demonstrează că în diverse zone se protejează mai curand intoleranța și excluderea socială decât inclusiunea în contexte școlare. 

 Tranziția de la școala față în față la școala on-line, datorată Covid-19, a avut un impact negativ asupra elevilor din ciclurile primar, gimnazial și liceal inferior, acestea avand o tranziție dificilă spre mediul virtual.Previziunile arată că această schimbare va agrava diferențele de învățare dintre elevi. În această etapă de criză, elevii vulnerabili, proveniți din medii defavorizate sunt mai predispusi să rămână în urmă la școală. Acești copii au posibilități reduse să acceseze instrumente digitale de lucru și să beneficieze de un mediu de învățare propice. 
Imagine cu o fată ținând o planetă

Obiective

Prin pedagogiile moderne, sugestii și resurse educaționale, proiectul Divers-Cult își propune să promoveze diversitatea culturală în clasă, ca fiind o abilitate esențială atat pentru profesori cât și pentru elevi.Pentru profesori, această abilitate trebuie formată înainte de a începe cariera în învățământ (Comisia Europeană/EACEA/Eurydice, 2013) și trebuie permanent înnoită pentru a putea face față eficient cerințelor societății, provocărilor și oportunităților.

Creșterea gradului de diversitate sub raportul culturii, etniilor și comunităților în interiorul clasei, solicită profesorilor abilități utile în promovarea toleranței, a înțelegerii reciproce și utilizarea de metode și practici de învățare care să valorizeze diversitatea ca beneficiu și oportunitate. 

 Proiectul încurajează elevii și profesorii din țările implicare, să abordeze o atitudine colaborativă. În acest sens, folosirea aplicațiilor ICT are scopul de a dezvolta atitudinea cooperativă și de a sprijini evoluția personală a elevilor și învățarea motivată.Proiectul se bazează pe nevoile partenerilor implicați, luând în calcul caracteristicile unice ale școlilor partenere și concluziile profesorilor și directorilor de școli, în urma schimbărilor aduse de Covid-19.
Imagine cu o fată creând o diagramă grafică

Abordare

Pentru implementarea efectivă a proiectului, primul pas al consorțiului este să definească Competențele cheie în domeniul intercultural și să construiască un cadru al celor mai importante abilități și cunoștințe interculturale pe care elevii trebuie să le dobândească. Cadrul va fi conceput pe trei nivele, corespunzând EQF nivelele 1-3.

Al doilea pas îl reprezintă crearea unui Kit de instrumente adecvate educației interculturale și a unui Ghid pentru profesori, avand drept punct de plecare cadrul de competențe creat. Kitul va include și activitățile concrete ale profesorilor și elevilor din țările partenere.   

Proiectul urmărește să: 
  • Promoveze dialogul intercultural ca un canal esențial pentru rezolvarea conflictelor, respect reciproc, înțelegere, coesiune socială, incluziune, participare democratică, creșterea puterii cetățenilor și a cooperării internaționale,
  • să construiască un cadru de valori comune, care să sprijine diversitatea culturală 
  • să răspandească aceste principii și instrumente prin educație de calitate 
  • să întărească aprecierea de sine în rândul profesorilor și să-i pregătească pentru a manageria eficient diversitatea în clasă

Broșura proiectului

Descarcă Broșura proiectului!
Search