Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας (UI), Σχολή Εκπαίδευσης

University of Iceland Logotype

Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας (UI), Σχολή Εκπαίδευσης    
Ισλανδία

Η Σχολή Εκπαίδευσης είναι το κύριο ίδρυμα στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ισλανδία. 

Στη Σχολή Εκπαίδευσης διεξάγεται ποικίλη έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης, της παιδαγωγικής και της κατάρτισης με σκοπό τη δημιουργία νέας γνώσης προς όφελος της κοινωνίας
Search