Η Εναρκτήρια Συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου κανονίστηκε τον Απρίλιο! 

Λόγω της πανδημίας του Covid-19, οι συνεργάτες δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν και έτσι η συζήτηση έγινε διαδικτυακά μέσω Zoom. Η γόνιμη συνάντηση ξεκίνησε με την εισαγωγή των εταίρων και ακολούθησε μια συνεδρία καταιγισμού ιδεών σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. 

Οι εταίροι κανόνισαν το έργο που θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και ένα χρονοδιάγραμμα για την αποτελεσματική εφαρμογή.
Εικόνα με τους εταίρους
Search