Δημιουργία του DiversCult Toolkit   

Γενικές πληροφορίες  

Το δεύτερο αποτέλεσμα αναφέρεται στη δημιουργία Πολυπολιτισμικών Εκπαιδευτικών Εργαλείων και Οδηγιών για εκπαιδευτικούς.  

Το καθορισμένο πλαίσιο οδηγεί σε μια εκπαιδευτική εργαλειοθήκη με την άμεση συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών από συνεργαζόμενους οργανισμούς. Η εργαλειοθήκη συμβάλλει στη δημιουργία υλικών και οργάνων που θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για τη βελτίωση της πολυπολιτισμικότητας και των διαπολιτισμικών ικανοτήτων των μαθητών (ηλικίας 6-16 ετών). Αυτή η εμπειρία εικονικής συνεργασίας επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις Διαπολιτισμικές Ικανότητες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο σε ένα εικονικό περιβάλλον όπου τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι μαθητές θα εργάζονται για έναν κοινό στόχο.
Search