HeartHands Solutions

Hearthands Solutions logotype

HeartHands Solutions -HESO
Κύπρος

Η HEARTHANDS SOLUTIONS (HESO) είναι μια πολύ δυναμική εταιρεία που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των εμπορικών και των οικοσυστημάτων δημόσιας/ΕΕ χρηματοδότησης. Η παροχή υπηρεσιών μας κυμαίνεται από την ανάπτυξη επιχειρήσεων και την απόκτηση δημόσιας χρηματοδότησης έως την προσαρμοσμένη εφαρμογή, την εκπαίδευση και τη μεταφορά τεχνολογίας. 

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται με έμφαση στα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας σε ιδέες που αγαπάμε. Η εστίασή μας είναι στην υλοποίηση ιδεών που υλοποιούν το όραμά μας για έναν «δημοκρατικό» και χωρίς αποκλεισμούς ιστό. Η ηθική χρήση των δεδομένων θα βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της δουλειάς μας και θα καθοδηγεί το σχεδιασμό των λύσεών μας.
Search