Κέντρο Έρευνας και Ευρωπαϊκών Σπουδών - μελλοντικές επιχειρήσεις (CRES-fb)

Centre for Research and European Studies logotype

Κέντρο Έρευνας και Ευρωπαϊκών Σπουδών - μελλοντικές επιχειρήσεις (CRES-fb) 
Ιταλία      

Το Κέντρο Έρευνας και Ευρωπαϊκών Σπουδών – CRES Future Business είναι μια νεοσύστατη ευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική ένωση που ιδρύθηκε από δέκα οργανισμούς από 8 διαφορετικές χώρες (DE, ES, EL, IT, MT, PT, SE, RU) με πολύτιμη εμπειρία και ειδική τεχνογνωσία για μια καινοτόμο προοπτική ανάπτυξης της «μελλοντικής επιχείρησης». 

Περιλαμβάνει πολλούς φορείς (π.χ. δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις κ.λπ.) από όλη την Ευρώπη που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μελέτες, έρευνες και ευρωπαϊκά έργα στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, των ΤΠΕ, των κοινωνιών ένταξης και Διασφάλισης Ποιότητας προκειμένου να ενισχύσει και να αξιοποιήσει το επαγγελματικό δίκτυο των Μελών του και έτσι να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή του πολίτη σε όλη την Ευρώπη .           
Search