DIVERS-CULT

  " Kultūrų įvairovės skatinimas pradiniame ir pagrindiniame ugdyme ."

Projekto tikslai

Divers-Cult projekto tikslas - taikant inovatyvias pedagogikas, rekomendacijas bei edukacinius įrankius, populiarinti kultūrų įvairovę, kaip vieną iš bendrųjų kompetencijų, pradiniame ir pagrindiniame ugdyme.

Tikslinės grupės
  • Pradinių bei pagrindinių mokyklų mokytojai 
  • Mokiniai (6 - 16 metų) 
  • Tėvai 
  • Organizacijos siekiančios pagerinti kultūrų įvairovės suvokimo svarbą
Tikėtini rezultatai
  • Mokinių bendrųjų tarpkultūrinių kompetencijų apibrėžimas
  • Daugiakultūrinių mokymo priemonių ir vadovo, kaip jomis naudotis, sukūrimas  

Projekto partneriai

Search